Jak se tlumočilo a tlumočí v Namibii. Pohled na mezijazykovou a mezikulturní komunikaci v Namibii od dob koloniálních až po současnost

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

JELIZAVETA GETTA

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-918-4 (print)

ISBN 978-80-7308-919-1 (onilne: pdf)

Rok vydání: 2019 (1. vydání)

Rozsah: 157 stran

Jazyk: český (resumé anglicky, německy)

Doporučená cena: 220,- Kč

Typografická osnova: František Štorm

Sazba: Dušan Neumahr

Výroba: Togga

 

Publikace se zabývá dějinami tlumočení v Namibii zvláště v období německé koloniální správy (1884-1915). Jedná se o první práci, která poskytuje systematický souhrn historie tlumočení v kontextu formování německého koloniálního panství. Monografie, která vychází z namibijských a německých archiválií, nejprve podává souhrn jazykové a kulturní situace v kolonizované Namibii s ohledem na komunikační obtíže spojené s rozdílnou segmentací reality v africkém a evropském prostředí. Ačkoliv koloniální správa zamýšlela poskytnout oběma stranám dostatečné jazykové vzdělání, daný cíl se ukázal jako příliš ambiciózní, a proto bylo nutné využít služeb tlumočníků. Následuje analytický rozbor tří klíčových oblastí, v nichž se tlumočení uplatňovalo nejhojněji – práva, náboženství a diplomacie. Největší pozornost je přitom věnována představení role, statusu, pracovních podmínek a kompetencí tlumočníků. Výklad stručně sleduje též problematiku překladu a vývoj tlumočení po zániku kolonie až do současnosti.