Jen pekla se bojím. Staroseverská křesťanská literatura

JIŘÍ STARÝ – LUCIE KORECKÁ – KATEŘINA RATAJOVÁ – DAVID ŠIMEČEK (eds.) 

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021

ISBN 978-80-7671-055-9

ISBN 978-80-7671-056-6 (online: pdf)

820 stran

Doporučená cena 840,- Kč

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (PDF)

 

Staroseverská literatura je českému čtenáři známa především díky textům s pohanskými náměty: mytologickým a hrdinským písním Starší Eddy, pohanským skaldským básním a ságám o dávnověku. Méně známo už je, že po své christianizaci v 10. až 12. století staří Seveřané vytvořili celou řadu literárních děl s křesťanskou tematikou. Z literárního hlediska se často jedná o podivuhodná díla, v nichž se střetávají a prolínají křesťanské a tradičně severské látky a motivy. Jejich roztříštěná forma je ale jen obrazem doby, v níž lidská mysl beznadějně kolísala mezi starým a novým, a v níž se křesťanské poselství lásky střetávalo se světem, v němž přežívaly drsné válečnické ideály slávy a msty. Kniha je výběrem, který na příkladech demonstruje bohatství čtyř staletí staroseverské křesťanské literatury.

Ohlasy v médiích:

Recenze knihy Jen Pekla se bojím: Staroseverská křesťanská literatura (Skandinávský dům, 10/2022)

Světlo Kristovo v severských temnotách (iLiteratura, 18. 7. 2022)

Rozhovor s Jiřím Starým (Český rozhlas, 16. 5. 2022)