Jugoslávie a pražské jaro

Jugoslavie_a_prazske_jaro_web

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (PDF)

JAN PELIKÁN

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta; nakladatelství Togga

ISBN 978-80-7308-220-8

ISBN 978-80-7308-782-1 (online: pdf)

Rok vydání: 2008 (1. vydání)

Vázaná vazba (V8) s přebalem. Formát 165 x 240 mm

Rozsah: 377 stran

Jazyk: český (resumé anglicky, srbsky)

Doporučená cena: 380,- Kč

Obálka a typografie: Jana Vahalíková

Sazba z písma Fedra: Dušan Neumahr

Tisk: Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.

Monografie Jana Pelikána se zabývá doposud málo prozkoumanou problematikou přístupu Jugoslávie k dění v Československu v letech 1968–1969. V širších souvislostech detailně analyzuje nejen bilaterální kontakty mezi Prahou a Bělehradem, ale i tehdejší vazby Titova režimu k Sovětskému svazu. Spolupráce s Moskvou totiž výrazně ovlivňovala poměr Jugoslávie k pražskému jaru. Výklad, chronologicky ohraničený lednem 1968 a zářím 1969, se podrobně věnuje vývoji přístupu jednotlivých proudů působících v rámci jugoslávské mocenské elity k reformám prováděným v polednovém Československu. Všímá si vlivu obrodného procesu na dění v Jugoslávii. Obšírně se také zabývá aktivitou několika vysokých československých státních činitelů (mj. Jiřího Hájka a Oty Šika), kteří se bezprostředně po 21. srpnu pokoušeli v Bělehradu vytvořit zárodečné jádro exilu.