Literatura a sociálno. Bourdieu, Williams a jejich pokračovatelé

JOSEF ŠEBEK

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019

ISBN 978-80-7308-925-2

ISBN 978-80-7308-926-9 (online: pdf)

270 stran

Doporučená cena 295,- Kč

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

 

Monografie se zaměřuje na dva současné směry sociálně kontextového studia literatury: teorii literárního pole Pierra Bourdieua a kulturní materialismus Raymonda Williamse a Alana Sinfielda. Českému čtenáři je představuje jako komplementární modely: teorie literárního pole počítá s existencí relativně autonomního mikrosvěta literatury, zatímco kulturní materialismus vychází z přesvědčení o plném začlenění literárního textu do široce chápaného sociálna. Pojednána je nejprve Bourdieuova teorie literárního pole a současné postbourdieuovské přístupy (Viala, Boschettiová, Dubois, Sapirová, Casanova, Lahire, Meizoz, Lagasnerie), které autor využívá ke kritice této teorie z její vnitřní perspektivy. Poté se věnuje kulturnímu materialismu: základním pojmům Williamsovy teorie kultury a literatury a dále Alanu Sinfieldovi, u něhož se problematika posouvá do roviny sexuální disidence, a vzniká tak pozoruhodná varianta literárních queer studií. Závěr tvoří kritická komparace obou směrů literárněvědného myšlení, soustředící se na otázky historicity, textu jako události, singularity, produkce a recepce, problém formy a sebereflexivitu bádání.

Ohlasy v médiích:

Raymond Williams a literatura jako dílna, v níž se utváří společnost – rozhovor s Josefem šebkem (revue Prostor, 11. 1. 2022)

Nic si neusnadňovat – rozhovor s Josefem Šebkem nejen o čtení proti srsti (A2 22/2021)

Pierre Bourdieu, Raymond Williams a jejich pokračovatelé (Svět literatury 64, 2021)

Recenze (iLiteratura, 11. 10. 2020)