Mitteleuropa? Zwischen Realität, Chimäre und Konzept

mitteleuropa_web

Koupit v e-shopu FF UK

JOHANN P. ARNASON, PETR HLAVÁČEK, STEFAN TROEBST et al.

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta; FILOSOFIA

ISBN 978-80-7308-549-0

Rok vydání: 2015 (1. vydání)

Vazba: Brožovaná

Rozsah: 204 stran

Jazyk: německý, anglický

Doporučená cena: 200,- Kč

Obálka, grafický design, sazba: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

Existuje ještě kulturně-politický fenomén „Mitteleuropa“? Jakou úlohu by mohly středoevropské státy hrát v rámci Evropské unie? Jak středoevropské tradice rezonují na východě a západě Evropy? Mnoho témat a ještě více otázek! V říjnu 2011 zorganizovalo Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR ve spolupráci s Vídeňskou univerzitou, Institutem pro Podunají a Střední Evropu ve Vídni a Rakouským kulturním fórem v Praze mezinárodní konferenci „Mitteleuropa? Zwischen Realität, Chimäre und Konzept“. Z několika referátů pak vznikly rozšířené studie, k nimž editor Petr Hlaváček připojil ještě několik dalších pojednání předních českých i zahraničních odborníků. Vznikla tak německo-anglická kolektivní monografie, v níž je mnohovrstevnatý fenomén střední Evropy nahlížen z české, rakouské, německé, maďarské, polské i globální perspektivy.