Obraz člověka v jazyce / Obraz člověka v literatuře

Koupit v e-shopu

Jan Wiendl, Irena Vaňková, Jasňa Pacovská (eds.)

OPERA LITTERARUM BOHEMICARUM STUDENTIUM MAGISTRORUMQUE, vol. 8

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-324-3

Rok vydání: 2010 (1. vydání).

Rozsah: 320 stran

Jazyk knihy: český

Doporučená cena: 225 Kč.

Grafická úprava a sazba: Lacerta

Tiskárna: Protisk, České Budějovice

Zrcadlově vypravená publikace představuje příspěvky, které zazněly v rámci 21. ročníku meziuniverzitní lingvo-literární konference v srpnu 2008. Zúčastnili se jí pedagogové a doktorandi filozofických fakult Varšavské univerzity a Univerzity Karlovy v Praze.