Obrazy života v české literatuře

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

VÁCLAV VANĚK

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-969-6 (print)

ISBN 978-80-7308-970-2 (online: pdf)

Rok vydání: 2020 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 346 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 350,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Stará škola

Tisk: Tiskárna PROTISK s. r. o.

Kniha je výborem z autorových textů z posledního desetiletí, které se zabývají českou literaturou 19. a počátku 20. století. Pokouší se obhlédnout, popsat a klasifikovat některé oblasti, jež dosud zůstávaly stranou pozornosti literární historie nebo byly v minulosti z různých příčin marginalizovány (např. obrozenská historická povídka, humoristická produkce okolo roku 1848, fantazijní a fantastická próza z přelomu 19. a 20. století, beletristické reflexe první světové války). V dalším typu studií se komparativním způsobem věnuje textům, které spojuje příbuznost žánrová (venkovská próza, epistolární satira) nebo blízkost tematická (motiv snu v obrozenské próze, literární obraz revolučních událostí roku 1848 apod.). Konečně v největším přiblížení se interpretačně soustřeďuje pouze k jedinému autorovi (rané povídky Jana Nerudy, epika Jaroslava Vrchlického) nebo ke konkrétnímu celku (časopis Obrazy života). Z rámce koncipovaného souboru se vymyká úvodní studie, která z textologické perspektivy analyzuje beletristickou pozůstalost Karla Havlíčka a upozorňuje na historickou podmíněnost a účelovost její recepce a prezentace.

Ohlasy v médiích: 

Průhledy do české literatury devatenáctého století (Česká literatura 5/2021)

Objevné i empatické zkoumání obrazů života v literatuře 19. století (Slovo a smysl 36, 2021)