Obrazy života v české literatuře

VÁCLAV VANĚK

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020

ISBN 978-80-7308-969-6 

ISBN 978-80-7308-970-2 (online: pdf)

346 stran

Doporučená cena 350,- Kč

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

 

Kniha je výborem z autorových textů z posledního desetiletí, které se zabývají českou literaturou 19. a počátku 20. století. Pokouší se obhlédnout, popsat a klasifikovat některé oblasti, jež dosud zůstávaly stranou pozornosti literární historie nebo byly v minulosti z různých příčin marginalizovány (např. obrozenská historická povídka, humoristická produkce okolo roku 1848, fantazijní a fantastická próza z přelomu 19. a 20. století, beletristické reflexe první světové války). V dalším typu studií se komparativním způsobem věnuje textům, které spojuje příbuznost žánrová (venkovská próza, epistolární satira) nebo blízkost tematická (motiv snu v obrozenské próze, literární obraz revolučních událostí roku 1848 apod.). Konečně v největším přiblížení se interpretačně soustřeďuje pouze k jedinému autorovi (rané povídky Jana Nerudy, epika Jaroslava Vrchlického) nebo ke konkrétnímu celku (časopis Obrazy života). Z rámce koncipovaného souboru se vymyká úvodní studie, která z textologické perspektivy analyzuje beletristickou pozůstalost Karla Havlíčka a upozorňuje na historickou podmíněnost a účelovost její recepce a prezentace.

Ohlasy v médiích: 

Průhledy do české literatury devatenáctého století (Česká literatura 5/2021)

Objevné i empatické zkoumání obrazů života v literatuře 19. století (Slovo a smysl 36, 2021)