Pokusy o renesanci Západu. Literární a duchovní východiska na přelomu 19. a 20. století

pokusy_o_renesanci_web

Koupit v e-shopu

ANNA HOUSKOVÁ – VLADIMÍR SVATOŇ (eds.)

Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

ISBN 978-807308-674-9

Rok vydání: 2016 (1. vydání)

Vázaná vazba (V8) s přebalem. Formát 165 x 240 mm

Rozsah: 766 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 690,- Kč

Obálka a typografie: Jana Vahalíková

Sazba z písma Fedra: Dušan Neumahr

Vyrobil: Togga

Monografie nabízí mnohostranný pohled na literární situaci na přelomu 19. a 20. století v euroamerické oblasti, sleduje společné tendence celého kulturního regionu i národní různosti. Připravil ji mezioborový tým filologů z Filozofické fakulty UK se zahraničními spolupracovníky. Ve třech částech kniha postihuje kontury literárního paradigmatu v epoše symbolismu a celkové vize světa, dále profily tvůrců, kteří vtiskli této epoše tvář, a rovněž konfrontace a prolínání iniciativy symbolismu s avantgardou. Zřetelně se ukazuje, že euroamerické literatury se vyrovnávaly se společnými problémy, jako je krize novověké kultury, překonávání pozitivismu, relativizace uměleckých forem. Kniha je doplněna informativními přehledy a ukázkami z dobových manifestů. Je příspěvkem k přehodnocování této duchovní epochy a k poznání jejího významu pro sebereflexi a revitalizaci moderní západní kultury. Tuto problematiku předkládá jako u nás první ucelenější komparatistickou prezentaci daného období.

Ohlasy v médiích:

„Memento neuspokojivosti trvá.“ Rozhovor s editory publikace Pokusy o renesanci Západu (FF UK, 23. 2. 2017)

Ukázka: