Politika vlád Margaret Thatcherové vůči střední Evropě

ONDŘEJ ŠMIGOL

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023

ISBN 978-80-7671-114-3

ISBN 978-80-7671-115-0 (online: pdf)

3146 stran

Doporučená cena 310,- Kč

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

 

Kniha analyzuje britskou zahraniční politiku vůči střední Evropě za vlády konzervativní premiérky Margaret Thatcherové a její osobní postoj vůči středoevropským zemím. Činí tak formou tří případových studií, kde každá zkoumá jiný aspekt. První studie je analýzou britské politiky vůči nominálně socialistickým zemím v poslední dekádě komunismu, založenou na zkoumání vztahu Margaret Thatcherové k prvním nezávislým odborům v sovětské sféře, tj. polské Solidaritě. Druhá studie se zaměřuje na britskou politiku v průběhu hroutících se komunistických režimů, respektive na britský postoj během jednání o znovusjednocení Německa. Poslední studie se věnuje thatcherovským reformám jako inspiraci pro postkomunistické země s důrazem na českou ekonomickou transformaci a její inspiraci v thatcherismu.