Popis staročeské apelativní deklinace (se zřetelem k automatické morfologické analýze textů Staročeské textové banky)

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

PAVLÍNA SYNKOVÁ

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-740-1 (print)

ISBN  978-80-7308-741-8 (online: pdf)

Rok vydání: 2017 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 461 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 395,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Vyrobil: Togga

 

Práce přináší explicitní popis staročeské (zhruba 1300–1500) apelativní deklinace, který může sloužit jako základ pro automatické generování tvarů spojených s morfologickými charakteristikami a lemmatem. Tyto tvary mohou být poté využity pro přiřazování morfologických kategorií (rodu, čísla a pádu) a lemmatu k tvarům vyskytujícím se v elektronizovaných transkribovaných staročeských textech. Jako východisko popisu slouží historické mluvnice, jejich tvrzení byla systematicky ověřována a doplňována pomocí interní verze Staročeské textové banky obsahující 7,6 milionu tokenů. Práce se skládá z popisu koncovek deklinačních typů (popsáno asi 100 vzorů), popisu změn v tvarotvorném základu slov při deklinaci (např. pes – psa, bylo nalezeno asi 120 typů takových změn), popisu formálních změn spojených se staročeským obdobím (např. kóň – kuoň, asi 100 takových změn) a seznamu apelativních lemmat získaných ze staročeských slovníků (asi 29 000 lemmat). Popis koncovek a změn tvarotvorného základu je součástí tištěné verze, ostatní části jsou dostupné online.