Protřepat, nemíchat! Mezi literární vědou a kulturálními studii

DAVID SKALICKÝ – JAN WIENDL (eds.)

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022

ISBN 978-80-7671-057‑3

ISBN 978-80-7671-058-0 (online: pdf)

366 stran

Doporučená cena 440,- Kč

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

 

Souborná publikace s názvem Protřepat, nemíchat! Mezi literární vědou a kulturálními studii vznikla u příležitosti 60. narozenin literárního vědce, teoretika, historika popkultury a publicisty Petra A. Bílka. Její autoři vzešli zejména z členů tří univerzitních pracovišť, na nichž jubilant přednáší a vědecky působí – Ústavu věd o umění a kultuře Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, jehož je ředitelem, Ústavu bohemistiky téže univerzity a Ústavu pro českou literaturu a komparatistiku Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, který řídil v letech 2000–2009 a kde působí od roku 1986.

Knihu, kterou uvádí povídka Sylvy Fischerové z literárního života, tvoří především texty odborné či esejistické povahy, jež se rozličným způsobem dotýkají těch oblastí Bílkova odborného zájmu, které lze v mnoha ohledech považovat v domácím prostředí za iniciační. Jde zvláště o poetiku, naratologii a kulturální studia. První oddíl „Literature’s Not Dead!“ se soustředí na témata spojená s oblastí literatury a umění. Druhý oddíl „Tak daleko, tak blízko…“ spojuje téma kulturálních studií, na jejichž institucionalizované univerzitní podobě se P. A. Bílek na Jihočeské univerzitě výrazně podílel. Závěrečný oddíl „P. A. B.“ pak přináší dva texty z pera jubilantových blízkých spolupracovníků a kolegů, v nichž se jejich autoři zaměřují na určitý charakteristický rys Bílkova odborného stylu a postupu a též se pokoušejí o komplexnější uchopení jeho osobnosti.

Ukázky: 

David Skalický: Selský rozum v časech internetového věku, aneb chvála věcí nepřirozených (Britské listy, 17. 5. 2022)

Jakub Češka: Bohumil Hrabal v osidlech Respektu : Za narativitou v nefikčních žánrech (Britské listy, 10. 5. 2022)