Setkávání kultur. Identity, ideologie, jazyky

Koupit v e-shopu

 

 

OLGA LOMOVÁ – JITKA MALEČKOVÁ – KAREL ŠIMA a kol.

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7671-085‑6

Rok vydání: 2022 (1. vydání)

Rozsah: 294 stran

Jazyk: český

Doporučená cena: 475,- Kč

Sazba: Dušan Neumahr

Vyrobil: Togga, spol. s. r. o., Praha

Autoři kolektivní publikace se zamýšlejí nad proměnami, k nimž od nepaměti dochází vlivem setkávání a střetávání odlišných kultur. Téma rozebírají v souvislostech propojených otázek kulturní svébytnosti, idejí a ideologií, respektive náboženství, a vývoje jazyků. Jednotlivé případové studie zahrnují dlouhé historické období od starověku do současnosti s těžištěm v několika disciplínách: historii, antropologii, islamologii, egyptologii a lingvistice. Různé způsoby hledání odpovědi na společné otázky umožňují postupně nahlédnout mezikulturní setkání v jejich rozmanitosti a doložit zásadní význam nikdy nekončícího procesu vzájemného působení různých kultur pro utváření lidské civilizace.

Autoři: Pavel Sládek, Lukáš Perutka, Marek Jakoubek, Markéta Křížová, Jitka Malečková, Karel Šima, Jakub Koláček, Pavel Ťupek, Zora Hesová, Jakub Ort, Diana Míčková, Petr Zemánek, Jiří Milička, Hana Štěříková, Lukáš Zádrapa.