Sons of the Sun. Rise and Decline of the Fifth Dynasty

Son of the Sun_web

Rozebráno

MIROSLAV VERNER

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-541-4

Rok vydání: 2014 (1. vydání)

Vazba: Vázaná

Rozsah: 306 stran

Jazyk: anglický

Doporučená cena: 880,- Kč

Obálka, grafický design, sazba: Jolana Malátková, Oleg Man

Tisk: Serifa s.r.o.

 

Monografie se zabývá dosud neobjasněným zánikem 4. a nástupem legendami opředeného nového královského rodu, 5. dynastie, a jeho úsilím řešit vzrůstající moc byrokracie a rozvíjet hlavní státní instituce, královské zádušní kulty, aj.

The monograph deals with the so far unclear decline of the 4th and the legend-clouded rise of the new royal family ? the Fifth Dynasty, the reign of individual kings of the dynasty and their efforts to cope with the growing power of the bureaucracy and develop principal state institutions, royal mortuary cults, etc.