Tato fakulta bude rudá! Katedra české literatury Filozofické fakulty Karlovy univerzity očima pamětníků a v dokumentech

Koupit v e-shopu

Redigoval Jiří Holý za spolupráce Katky Volné

Vydavatel: Akropolis ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze

ISBN 978-80-87310-09-0 (Akropolis), ISBN 978-80-7308-304-5 (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)

Rok vydání: 2010 (2. vydání)

Rozsah: 728 stran

Jazyk knihy: český

Doporučená cena: 299,- Kč

Cílem publikace je připomenout dějiny Katedry české literatury Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze od jejího založení na konci čtyřicátých let 20. století až do let osmdesátých. Editor s několika spolupracovníky z řad studentů tak činí prostřednictvím rozhovorů s pamětníky – někdejšími pedagogy katedry – a jejich vzpomínek, dobových materiálů, úryvků z učebních textů i beletrie založené na dokumentárních faktech. Katedra byla tradičním a prestižním vědeckým i pedagogickým pracovištěm a formovaly ji významné osobnosti oboru od Jana Mukařovského přes Františka Buriánka a Felixe Vodičku, až po neblaze proslulého Vítězslava Rzounka. Minulost katedry tak do značné míry vypovídá o dějinách literárněvědné bohemistiky a samozřejmě i Filozofické fakulty UK daného období. Publikace využívá metod současné orální historie (srovnej úvodní studii o cílech a metodologii projektu), je tedy založena na rozhovorech s pamětníky (Antonín Jelínek, Zdeněk Pešat, Jaroslava Janáčková, Květuše Sgallová, Vladimír Binar, Věra Menclová a další). Tyto texty doplňují další materiály: zápisy dobových schůzí (z archivu UK a osobních archivů), ukázky učebních textů vytvořených pracovníky katedry (od kolektivního Nástinu české literatury… z r. 1952 až k Rzounkově Nástinu z r. 1982), beletristické texty, inspirované událostmi na katedře a založené na dokumentárnosti (Honzíková, Křelinová-Pražáková, Ivanov, Binar, Viewegh). Závěr přináší kalendárium (hlavní data z dějin katedry, soupis učitelů a vyučovaných předmětů, fotografie) a rejstřík.

Ukázky z knihy na webu nakladatelství Akropolis

Ohlasy v médiích:

Recenze (Bohemia 51 (2011), H. 2, s. 543-545)

Reportáž z prezentace knihy (iForum)

Rozhovor s Kateřinou Volnou (ČRo 3 Vltava, 13. 1. 2010)

Rudá záře na nám. Rudoarmějců (Lidové noviny, 6. 1. 2010)

Kniha a historie (Neviditelný pes, 27. 1. 2010)

Tato fakulta bude… (Britské listy, 15.1.2010)

Ke knize Tato fakulta bude rudá! (Britské listy, 18.1.2010) 

Glosy historické XXXVI (Souvislosti, 2/2010)