Trans montes. Podoby středověkého umění v severozápadních Čechách

trans_montes_web

Koupit v e-shopu FF UK

ALEŠ MUDRA, MICHAELA OTTOVÁ (eds.)

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-537-7

Rok vydání: 2014 (1. vydání)

Vazba: Vázaná

Rozsah: 399 stran

Jazyk: český

Doporučená cena: 490,- Kč

Obálka, grafický design, sazba: Tomáš Halama

Tisk: Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s.

Titul knihy Tran montes. Podoby středověkého umění v severozápadních Čechách odkazuje k modelu otevřené kulturní výměny v uměleckém regionu, který se rozkládá podél zemské hranice mezi Čechami a Saskem. Autorský tým, který se k práci na této knize sešel na půdě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, využívá k představení zdejší vizuální kultury v období od poloviny 13. do poloviny 16. století různorodé badatelské přístupy, které dnešní dějepis umění nabízí. Témata sedmnácti kapitol vyrůstají z památkového fondu severozápadních Čech od Chebska po Ústecko, nabízejí ovšem i četné přesahy do obecnější problematiky umění saského či umění Českých zemí jako celku, a nevyhýbají se ani široké perspektivě středoevropské. Kniha předznamenává velkou souhrnnou výstavu v Národní galerii v Praze, kerá na přelomu let 2015 a 2016 završí dlouholetý výzkum středověkého umění v Krušnohoří a představí významnou část bohatého kulturního dědictví tohoto regionu.