Zapomenuté děti. Vzdělávání dětí uprchlíků se zaměřením na situaci v Řecku v době migrační krize

 

 

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

 

JANA LEJSKOVÁ

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7671-049-8

ISBN 978-80-7671-050-4 (online: pdf)

Rok vydání: 2021 (1. vydání)

Rozsah: 114 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 250,- Kč

Typografická osnova: František Štorm

Sazba: Stará škola

Tisk: Tiskárna PROTISK s. r. o.

Podle dat UNHCR z roku 2020 je na světě 26,4 milionů uprchlíků, polovinu z nich tvoří děti. Jejich situace není nijak jednoduchá a s celou řadou překážek se setkávají i v oblasti vzdělávání. V roce 2020 mělo pouze 77 % dětí uprchlíků přístup k základnímu vzdělávání (oproti 91 % celkové dětské populace) a jen 31 % ke vzdělávání středoškolskému. Práce popisuje situaci ve vzdělávání těchto dětí, včetně právního rámce zajišťujícího toto vzdělávání na světové i evropské úrovni. Autorka se zaměřuje především na nedávnou migrační krizi v Řecku, kdy přibližuje možnosti vzdělávání pro děti uprchlíků, a to jak formalizovaného, poskytovaného státem, tak neformalizovaného, zajišťovaného dobrovolníky (i z řad samotných uprchlíků) a neziskovými organizacemi. Pomocí kvalitativního výzkumu zkoumá bariéry, se kterými se poskytovatelé neformalizovaného vzdělávání setkávali ve snaze o doručování vzdělávání těmto dětem, a popisuje metody, jak tyto bariéry překonávali.

Ohlas v médiích:

Výběr Salonu – Knihy (Salon Práva, 27. 1. 2022)