Vyšla dvě nová čísla časopisu Chatreššar

V režimu Open Acces vyšla nová čísla časopisu Chatreššar ročníku 2018. Chatreššar publikuje nový výzkum v oblasti srovnávací lingvistiky a filologie indoevropských a semitských jazykových rodin a dalších jazyků starověkého Blízkého východu, jakož i vnějších dějin jejich řečníků a souvisejících témat včetně sociolingvistiky, elektronických korpusů, slovníků a další zdrojů pro studium starověkých jazyků. Chatreššar byl poprvé vydán v roce 1997 ve formě ročenky Ústavu srovnávací lingvistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od té doby se rozšířil a stal se odborným časopisem s mezinárodní redakční radou, patří do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik, které vede Rada pro výzkum, vývoj a inovace České republiky. Snaží se stát se platformou pro výše uvedené studijní obory, podporovat původní práce a usnadňovat interdisciplinární diskusi.

Web: chatressar.ff.cuni.cz