Ripellinovy Dějiny současné české poezie a výstava v Muzeu Kampa

Při příležitosti zahájení výstavy PRAHA BYLA KRÁSNĚJŠÍ NEŽ ŘÍM věnované osobnosti A. M. Ripellina (Muzeum Kampa, 9/2/2019 – 12/5/2019) vychází překlad knihy Dějiny současné české poezie. Storia della poesia ceca contemporanea, první kniha italského bohemisty a rusisty Angela M. Ripellina, vyšla v čtyřech stech číslovaných exemplářích v Římě v roce 1950. Důvod, proč je tato sedmdesát let stará studie stále zajímavá, nespočívá dnes už ovšem v jejím obsahu, nýbrž v její kompozici a způsobu psaní. Jde o provázanost literatury a výtvarného umění, která určuje ráz Ripellinova chápání a výkladu české kultury; právě zde začal mladý vědec uplatňovat kritickou metodu, která mu zůstala nadále vlastní a vynikla zvláště v „eseji-románu“ Magická Praha. Ripellinův obdiv pro charakteristicky české setkání magické tradice a ostrého smyslu pro modernitu ve stylu a formální invenci se projevil nejen v jeho vnímání poezie, ale také výtvarného umění. Výstava narativní a zároveň lehce didaktickou formou podobně jako Ripellinova kniha představí souvislosti české literatury a umění první poloviny 20. století na příkladu díla osobností významných jmen, o nichž Ripellino pro své krajany psal.