Recenze na knihu Mezi Čechy, k pobožnému zpívání náchylnými vyšla v novém čísle Národopisné revue (Národní ústav lidové kultury), jejíž online verzi najdete na http://revue.nulk.cz.

„Duchovní písně patří mezi významné a mimořádně rozsáhlé bohatství českého kulturního dědictví. Jedním z významných příspěvků posledních let k tématu domácí hymnologie je kniha literární vědkyně Marie Škarpové s názvem Mezi Čechy, k pobožnému zpívání náchylnými věnovaná kancionálu Matěje Václava Šteyera. M. Škarpová patří mezi velmi invenční a produktivní osobnosti a oblasti duchovních písní se věnuje dlouhodobě; společně s Pavlem Koskem a Tomášem Slavickým se podílela například na edici Bridelových Jesliček (Brno: Host, 2012). (…) Kniha Marie Škarpové představuje skutečně kvalitní a reprezentativní dílo o jednom z nejvýznamnějších českých kancionálů doby baroka z pohledu literární historie. Je důležitým příspěvkem k domácímu hymnologickému výzkumu i pro badatele z dalších oborů…“ (Lukáš M. Vytlačil)