Orientace Lidových novin o knize Jazyk jako fetiš

„Dílo vyšlo ve vydavatelství Filozofické fakulty UK, je odborné, přitom přesahuje hranice disciplín – jazykovědy, historiografie, sociologie, politologie i literatury. Předmětem zájmu je však víceméně celá společnost a ta také utvářela to, nad čím se uvažuje. Také proto je namístě upozornit na knihu i mimo akademické kruhy. Je kompilací autorů vskutku nejrůznějších: politiků, právníků a novinářů, lingvistů odborných i samozvaných, historiků i literátů od Krásnohorské a Nerudy přes Čapka k Eisnerovi. Jen s jednotícím námětem vymezování češtiny vůči němčině, animozit s tím souvisejících a iracionálního povyšování jazyka na rozhodující charakteristiku běhu dějin.“

Celý článek Jana Mattuše s názvem Fetiš jako politikum vyšel v příloze Lidových novin Orientace ze dne 4. 5. 2019