Představení knihy Mikuláše Pešty „O ozbrojeném boji v západní Evropě: Italský a německý levicový terorismus sedmdesátých let v transnacionální perspektivě“ proběhne ve středu 15. 5. od 19 hodin v místnosti č. 300 na hlavní budově FF UK.

Monografie se zabývá problematikou levicového terorismu v Itálii a v Německé spolkové republice v sedmdesátých letech dvacátého století. Ke zvolenému tématu přistupuje pomoci východisek transnacionálních studii, která byla v souvislosti s tímto fenoménem dosud použita jen výjimečně, navzdory četným paralelám v různých státech. Ohnisko výzkumu spočívá v analýze italsko-německé teroristické sítě jako celku, kontaktů mezi jednotlivými organizacemi a vzájemného vlivu.

Kniha také srovnává vybrané aspekty zkoumaných teroristických organizaci, jako jsou metody používané při teroristických útocích i v propagandistických kampaních nebo optika, skrze niž kategorizovaly své nepřátele a spojence a s jakou vnímaly mučednictví svých padlých či vězněných soudruhů.
Předmětem komparace jsou také názvy organizací i jednotlivých buněk a jejich použitá grafická symbolika.

Hosté:
Mikuláš Pešta (Ústav světových dějin FF UK)
Martin Valetna (Ústav pro studium totalitních režimů)
Boris Mosković (Masarykův ústav a Archiv AV ČR)