Recenze na haškovskou monografii Chvála blbosti v časopise KINO-IKON

Peter Michalovič recenzuje ve slovenském periodiku KINO-IKON (Časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze) knihu italské bohemistiky Annalisy Cosentino věnovanou Haškovu románu Dobrý voják Švejk.

„Monografia Annalisy Cosentinovej Chvála blbostl. Z Prahy do lrkutska a zpét v patnácti stech povídkách a jednom románu predstavuje kvalitnú vedeckú štúdiu. Hoci jej autorka sa dostáva k prameňom ovel’a ťažšle než napríklad českí a slovenskí literárni vedcl a historici, jej znalosť primárnej a sekundárnej llteratúry je obdivuhodná, Vysoko treba oceniť aj semiotickú citlivosť voči interpretovaným textom a z nej vyplývajúci vecný tón monografie, pretože práve ony sú garanciou proporčnej vyváženosti a funkčného usúvztažnenia jednotlivých vrstiev vedeckého textu. Som presvedčený, že táto monografia by nemala také vedecké kvality bez dôvernej znalosti interpretovanej predlohy. Najlepším dôkazom hlbokého poznania interpretovaného textu románu je fakt, že Annalisa Cosentinová preložila slavný román Jaroslava Haška do taliančiny, Predložená monografia predstavuje v talianskom jazyku vynikajúci
úvod k lektúre Haškovho románu, v českom preklade sa radí k dôležitým príspevkom v obsiahlom haškologickom diskurze a pre slovenského čitatel’a môže byť vzácnym svedectvom o pozoruhodnej zahraničnej interpretácii svetoznámeho románu.“

Celou recenzi najdete v KINO IKON 2/2018