Vychází publikace Střední Evropa Rudolfa Chmela

Kolektivní monografie Střední Evropa Rudolfa Chmela vznikla ve spolupráci FF UK a Národního muzea a vychází k osmdesátým narozeninám Rudolfa Chmela, zakladatelské osobnosti slovakistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Nalezneme v ní čtrnáct příspěvků, texty pozdravného charakteru i studie na téma střední Evropy. Rudolf Chmel, přední odborník v literární slovakistice a hungaristice, je neodmyslitelně svázán s hledáním odpovědi na otázku ‚co je střední Evropa‘ na mnoha úrovních svého profesního života: nejen jako pedagog, literární vědec, publicista, ale také jako politik a diplomat. Příspěvky vypovídají o bytostném středoevropanství jubilanta, který byl doma nejen ve slovenském a českém publikačním prostoru, ale i v dalších středoevropských prostředích. Do knížky přispěli přátelé, kolegové, bývalí i současní studenti či doktorandi pražské slovakistiky a středoevropských studií. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vyjádřila vztah k osobnosti Rudolfa Chmela také na institucionální úrovni, když ho r. 2017 jmenovala emeritním členem své akademické obce.

Literární vědec, diplomat a politik doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc., je významnou osobností slovenského a středoevropského kulturního i politického života. Zvláštní místo v jeho životě zaujímá příspěvek k rozvoji slovakistických a středoevropských studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1994 se stal vedoucím nově založeného Kabinetu slovakistiky v rámci tehdejší Katedry slavistiky FF UK. Po studiích v Bratislavě R. Chmel pracoval ve Slovenské akademii věd. V osmdesátých letech byl tajemníkem Svazu československých spisovatelů. Působil jako šéfredaktor literárního časopisu Slovenské pohľady a společensko‑politického měsíčníku OS (Občianska spoločnosť). Byl velvyslancem ČSFR v Maďarsku, zastával post ministra kultury Slovenské republiky, později post místopředsedy vlády SR pro lidská práva a národnostní menšiny. K výzkumným tématům R. Chmela patří zejména slovenský literární romantismus, slovenská literární kritika a slovensko‑maďarské literární vztahy. Významnou součást jeho díla představuje ediční práce. Jeho úvahy o soudobých otázkách našly vyjádření v souborech esejů, jako např. Romantizmus v globalizme: malé národy – veľké mýty (2009) či Slovenský komplex (2010) a v memoárech Úvod do pamäti (2019). Své bohaté literárněvědné a literárněhistorické znalosti R. Chmel zúročil v pedagogické práci na FF UK v Praze. Díky své vědecké erudici i politické zkušenosti je inspirací nejen pro studenty fakulty, ale také pro mnohé kolegy z řad pedagogů. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v r. 2017 jmenovala Rudolfa Chmela emeritním členem své akademické obce.

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (PDF)

Ukázka: