Recenze na knihu Afekt, výraz , performance v časopise ArteActa

Časopis ArteActa publikoval v recenzních studiích obšírnou reflexi publikace Jiřího Angera Afekt, výraz, performance:

„Zdánlivě útlá kniha  Jiřího Angera Afekt, výraz, performance s podtitulem Proměny melodramatického excesu v kinematografii těla, kterou v roce 2018 vydalo Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, do českého myšlení o filmu zavádí pojmy (či pojmové shluky) afekt a performance. Kniha, která vychází z Angerovy diplomové práce, prokazuje vynikající orientaci autora v širokých teoretických i historických souvislostech teorie afektu, performativních studií, teorie melodramatu a současné filmové teorie, především té navazující na Gillesa Deleuze (s odbočkami do příslušných filozofických kontextů). Na složitém podrobně rozlišeném teoretickém pozadí dokáže autor srozumitelně a přesvědčivě vymezit svou vlastní pozici, kterou ovšem nakonec naplňuje obsahem pouze zčásti. Kniha tak nabývá na objemu nejen proto, že na každé stránce čtenář objeví přinejmenším jeden rozcestník k jiným autorům a teoretickým konstruktům (mnohdy neodolá a vyznačeným směrem se alespoň na pár hodin vydá), ale také proto, že obsahuje obrysy knihy další, jíž je příslibem.“

Celý článek Terezy Hadravové Filmová poetika afektu, doprovozený fotografiemi Martina Hundáka, najdete v ArteActa 2.