Nové e-knihy (říjen 2019)

Zpřístupnili jsme přes 50 nových e-knih z dosavadní produkce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Pokud marně sháníte již rozebrané tituly jako třeba Kruté světlo, krásný stín (Vlastimil Zuska) či Interakce a komunikace ve vyšetřování trestné činnosti z pohledu psychologie (Hedvika Boukalová), nebo chcete mít nějaký z našich titulů po ruce ve formátu PDF, je z čeho vybírat.

Studenti a zaměstnanci UK mají k eknihám volný přístup přes portál elektronických zdrojů https://ukaz.cuni.cz.

Ostatní mohou eknihy objednávat v eshopu: https://e-shop.ff.cuni.cz/e_knihy

 

FONTES (historie)

Příběh zapomenuté univerzity. Universita 17. listopadu (1961–1974) a její místo v československém vzdělávacím systému a společnosti MARTA EDITH HOLEČKOVÁ
Muslimové, a ne mohamedáni! Ke kořenům bosňáckého národního hnutí v letech 1878–1918 MIHAD MUJANOVIĆ
O ozbrojeném boji v západní Evropě. Italský a německý levicový terorismus sedmdesátých let v transnacionální perspektivě MIKULÁŠ PEŠTA
Lužičtí Srbové v lidové sněmovně. Nástin politického života v srbské Lužici v době NDR PETR KALETA
Ze světa podnikání do světa plánované distribuce. Proměny spotřebního družstevnictví v letech 1945–1956 na příkladu severních Čech JAN SLAVÍČEK
Medzi krížom a kladivom. Recepcia sociálneho myslenia v katolíckej cirkvi v prvej polovici 20. storočia JAKUB ŠTOFANÍK
Mezi Titem a Tuđmanem. Chorvatsko v letech 1989–1990 BORIS MOSKOVIĆ
Vlivní muži pražských předměstí. Komunální elity v Karlíně a Libni v letech 1861–1914 JAN VOBOŘIL
Československo–jugoslávské vztahy v letech 1939–1941. Od zániku Československé republiky do okupace Království Jugoslávie MILAN SOVILJ
Spřízněni měnou. Genealogie plzeňské revolty 1. června 1953 JAKUB ŠLOUF
Čtrnáct svatých pomocníků. K pozdně středověké spiritualitě elit a její christocentrické dimenzi PETR HLAVÁČEK
Nukleární společnost ve Spojených státech amerických (1945–1964) MICHAL ULVR
Zápas o východní Středomoří. Zahraniční politika Spojených států amerických vůči Řecku a Turecku v letech 1945–1953 JAN KOURA
Britové v Porýní. Britská okupace Kolínské zóny v letech 1918–1926 JAROMÍR SOUKUP
Imperium et sacerdotium. Říšská církev na přelomu prvního a druhého tisíciletí DRAHOMÍR SUCHÁNEK
Ekonomické myšlení v Japonsku JAN SÝKORA
Sovětizace sociálního státu. Lidově demokratický režim a sociální práva občanů v Československu 1945–1960 JAKUB RÁKOSNÍK

 

HUMANITAS (sociální vědy, psychologie, pedagogika)

Úvod do teorie jazykové správnosti MARTIN BENEŠ
Kádry rozhodují, ovšem. Předjaří, pražské jaro a počátky normalizace v proměnách systému nomenklatury ÚV KSČ MARTIN ŠTEFEK
Kontexty vzdělávání v postmoderní situaci JITKA LORENZOVÁ
Násilí na mužích. Sonda do zákoutí partnerských vztahů JIŘÍ BURIÁNEK – SIMONA PIKÁLKOVÁ – ZUZANA PODANÁ
Vzdělávání dospělých mezi politikou, ekonomikou a vědou. Politika vzdělávání a učení se dospělých v éře globálního kapitalismu MARTIN KOPECKÝ
Konstrukce etnické identity a kolektivní paměti v biografických vyprávěních českých Němců. Na příkladu vzpomínek Němců na Chomutovsku SANDRA KREISSLOVÁ
Interakce a komunikace ve vyšetřování trestné činnosti z pohledu psychologie HEDVIKA BOUKALOVÁ
Émile Durkheim, sociolog a pedagog MARTIN STROUHAL
Sociokulturní adaptace malých měst. Kulturní a sociální změny v lokální společnosti 1992 až 2008 ONDŘEJ HUBÁČEK – LENKA OPLETALOVÁ – MARTIN MATĚJŮ

 

MNEMOSYNE (literární vědy)

Dějiny současné české poezie ANGELO MARIA RIPELLINO
Dvorná hra a vysoká láska. Uvedení k trubadúrskému zpěvníku R MATOUŠ JALUŠKA
Z hlediska smyslu… Émile Benveniste a zrod strukturalismu EVA KRÁSOVÁ
Chvála blbosti. Z Prahy do Irkutska a zpět v patnácti stech povídkách a jednom románu ANNALISA COSENTINO
Ladislav Fuks: Vévodkyně a kuchařka – zjevení biedermeieru LADISLAVA SOUČKOVÁ LINHARTOVÁ
Otevřená hra. Studie z let 2001–2015 HANA ŠMAHELOVÁ
Interpretační sémantika. Úvod do textové teorie Francoise Rastiera TOMÁŠ KOBLÍŽEK
Hledači krásy a řádu. Studie a skici k české literatuře 20. století JAN WIENDL
Německá inspirace v díle Gérarda de Nerval EVA BLINKOVÁ PELÁNOVÁ
S použitím kalendáře. K bezručovské textologii Oldřicha Králíka MICHAL KOSÁK
Nejen jazykem českým. Studie o vícejazyčnosti v literatuře PETR MAREŠ
Píšící Minervy. Vybrané kapitoly z dějin české literární kritiky LIBUŠE HECZKOVÁ

 

TRIVIUM (filologie, filosofie)

Literatura a sociálno. Bourdieu, Williams a jejich pokračovatelé JOSEF ŠEBEK
Svět italské komicko–realistické poezie. Toskánská komicko–realistická poezie z let 1260–1492 MAGDALENA ŽÁČKOVÁ
Když ruce mluví. Gesto a znakový jazyk v dějinách západního myšlení JOSEF FULKA
Literární onomastika. Antroponyma ŽANETA DVOŘÁKOVÁ
Protetické v- v češtině JAN CHROMÝ
Čínské myšlení zevnitř. Čítanka tradičních komentářů ke Knize Zhuāngzĭ DAVID MACHEK
Kontextové faktory ve vývoji gramatických kategorií MIRJAM FRIED
Myslet. Komentář k novele Chůze a románům Staří mistři a Mýcení Thomase Bernharda DANIELA ŠTERBÁKOVÁ
De lingua Latina V-VII MARCUS TERENTIUS VARRO
„Mezi Čechy, k pobožnému zpívání náchylnými.“ Šteyerův Kancionál český, kanonizace hymnografické paměti a utváření katolické identity v 17. století MARIE ŠKARPOVÁ
English Copular Verbs. A contrastive corpus-supported view MARKÉTA MALÁ
Kruté světlo, krásný stín. Estetika a film VLASTIMIL ZUSKA

 

OPERA (reprezentativní monografické publikace)

Komunikace v textu a s textem ALENA MACUROVÁ
Kinematografie a stát v českých zemích 1895–1945 IVAN KLIMEŠ
Jugoslávie a pražské jaro JAN PELIKÁN