Vydavatelství FF UK rozšiřuje nabídku e-knih o více než 50 titulů

Ke stávající nabídce bezmála 100 titulů z knižní produkce Filozofické fakulty UK nyní přibyly e-knihy z celkem pěti oborových edic představujících to nejlepší z fakultních akademických prací: Fontes, Humanitas, Mnemosyne, Trivium a Opera.

Knižní produkce největší fakulty Univerzity Karlovy tradičně pokrývá široké spektrum humanitních věd. V aktuálním výběru e-knih dominuje historie a mezinárodní vztahy zejména ve 20. století a literární vědy, nechybí ale ani lingvistika a pojednání z filozofie či umění. V nabídce jsou také tituly ze sociálních věd a pedagogiky s důrazem na vzdělávání v globální éře.

Vydavatelství FF UK se letos zároveň zařadilo mezi nakladatele poskytující své e-publikace prostřednictvím firmy EBSCO také v režimu bez DRM (Digital Rights Management), čímž vychází vstříc nejnovějším požadavkům akademických knihoven. Jejich uživatelé mohou stahovat obsah DRM free titulů bez omezení a nutnosti instalace dalšího softwaru.

Z celkem 52 knih v této vlně nabízí Vydavatelství FF UK prostřednictvím EBSCOhost Collection Manager například tyto e-knihy:

  • IVAN KLIMEŠ: Kinematografie a stát v českých zemích 1895–1945
  • JOSEF FULKA: Když ruce mluví. Gesto a znakový jazyk v dějinách západního myšlení
  • JIŘÍ BURIÁNEK – SIMONA PIKÁLKOVÁ – ZUZANA PODANÁ: Násilí na mužích. Sonda do zákoutí partnerských vztahů
  • MARTIN ŠTEFEK: Kádry rozhodují, ovšem. Předjaří, pražské jaro a počátky normalizace v proměnách systému nomenklatury ÚV KSČ
  • MIKULÁŠ PEŠTA: O ozbrojeném boji v západní Evropě. Italský a německý levicový terorismus sedmdesátých let v transnacionální perspektivě
  • ANGELO MARIA RIPELLINO: Dějiny současné české poezie

Přístup k online publikacím Univerzity Karlovy a ostatním online zdrojům mohou studenti a zaměstnanci získat v informačním portálu Univerzity Karlovy UKAŽ. Do portálu se stačí jednoduše přihlásit pomocí univerzitního účtu, který zajišťuje volný vstup do databáze. Ostatní zájemci mohou e-knihy Vydavatelství FF UK objednávat také v e-shopu FF UK.