Podoby skazu. K jedné linii moderní prozaické tvorby

Kniha se zabývá jedním z fenoménů narativní strategie, který ruský literární vědec Boris M. Ejchenbaum na počátku 20. století pojmenoval termínem „skaz“ a spojil s oblastí spontánního mluveného vyprávění. Výklad je rozdělen do dvou částí: důraz první je položen na teoretické uchopení problematiky, kdežto těžiště druhé je v interpretacích konkrétních uměleckých textů. V rámci prvního oddílu je načrtnut kontext formalistického přemítání o literatuře (zejména prózy) jakožto báze, odkud Ejchenbaumovo uvažování vyrůstá. Nastíněna je rovněž recepce Ejchenbaumova pojetí, která se pohybovala od vřelého přijetí (především v rámci širšího okruhu formální školy) přes ostrou kritiku až k dalšímu rozvíjení. Hlavní osu tvoří vystoupení dvou vědců-kritiků: V. Vinogradova a M. Bachtina, v jejichž analýzách se ale (zejména u Bachtinovy koncepce „dialogu“) ukazují četné skryté paralely s Ejchenbaumovým myšlením. Pro koncipování interpretační části jsou voleny rozmanité texty, které dovolují ukázat škálu výkladových možností. Cílem je postihnout jednak modifikace, ale i jednotnou linii moderní prozaické tvorby, nahlíženou prostřednictvím performativity. Interpretované texty mají představovat jakési krajní polohy skazového vyprávění; jsou vybrány především z literatury ruské (Avvakum, Leskov, Zoščenko, Aleškovskij, Viktor Jerofejev, Sokolov, Venědikt
Jerofejev, Limonov, Petruševská), ale i české (Hrabal, Vaculík).

Hana Kosáková (* 1978) absolvovala bohemistiku a rusistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde v roce 2012 dokončila doktorandské studium (obor Slovanské literatury). Na téže fakultě od roku 2013 vyučuje. Zabývá se ruskou a českou literaturou 20. století a metodologií ruského formalismu. Odborné studie a kritiky publikuje v časopisech Slavia, Svět literatury, Revolver Revue ad. Připravila výbor z L. Lunce (Města pravdy, 2005), B. Ejchenbauma (Jak je udělán Gogolův Plášť a jiné studie, 2012), edici Formalismus v polemice s marxismem. Antologie textů. Studie (2017), podílela se na publikacích věnovaných D. Prigovovi (Můj milý, jdeš-li v létě Ruskem. Výbor z díla, 2017 a Staging The Image. Dmitry Prigov as Artist and Writer, 2018).

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (PDF)