Uvedení knihy Josefa Šebka Literatura a sociálno

KOS – Komparatistický spolek uvede knihu Josefa Šebka „Literatura a sociálno. Bourdieu, Williams a jejich pokačovatelé„, a to 6. ledna 2020 od 19:30 v Café Clubu Míšeňská, Praha 1. Monografie se zaměřuje na dva současné směry sociálně kontextového studia literatury: teorii literárního pole Pierra Bourdieua a kulturní materialismus Raymonda Williamse a Alana Sinfielda. Českému čtenáři je představuje jako komplementární modely: teorie literárního pole počítá s existencí relativně autonomního mikrosvěta literatury, zatímco kulturní materialismus vychází z přesvědčení o plném začlenění literárního textu do široce chápaného sociálna.

Mgr. Josef Šebek, Ph.D.
Josef Šebek se věnuje literární teorii, moderní a postmoderní literatuře a kultuře a sociálně kontextovým přístupům k literatuře. Je redaktorem časopisu Estetika: The Central European Journal of Aesthetics. Jako editor spolupracoval na knihách Česká populární kultura. Transfery, transponování a další tranzitní procesy a Texty v oběhu. Antologie z kulturně materialistického myšlení
o literatuře. Přeložil mj. knihy Tisk a populární kultura Martina Conboye a Pytláci textů Henryho Jenkinse.