Otevřená univerzita: publikace a výstava

Zahájení výstavy OTEVŘENÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a její cizinci 1918–1938–1948 Collegia Europaea a FLÚ AV ČR se uskuteční v úterý 19. listopadu 2019 od 17 hod. ve foyer hlavní budovy FF UK (nám. Jana Palacha 1/2). Výstava bude přístupná do 15. prosince 2019.

Při příležitosti výstavy vychází také stejnojmenná kniha „Otevřená univerzita. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a její cizinci 1918–1938–1948„. Právě FF UK prošla od roku 1918 bouřlivou transformací reagující na vzdělávací potřeby a rostoucí sebevědomí mladého československého státu. Nejviditelnějším projevem byla programová internacionalizace pedagogického sboru, a to nejen v rámci filologických oboru. Na fakultě tak vedle českých profesorů, docentů a lektorů bylo v letech 1918–1938 možné navštěvovat přednášky vedené Francouzem, Italem, Nemcem, Slovincem, Rusem, Ukrajincem, Bělorusem, Židem, Španělem, Polákem i Polkou, Rumunem, Arménem, Chorvatem, Bulharem, Dánem, Švédem, Angličanem i Skotem, Lotyškou, Turkem či Arabem. Několik vybraných osudů zahraničních osobností, oněch „našich cizinců“ působících na FF UK v dynamickém období 1918–1938–1948, nám může být připomenutím, že odvážná a tvůrčí otevřenost vůči jinakosti náleží k dobré tradici naší akademické obce, neboť existencionálně spočívá v samotných kořenech evropské a západní civilizace.

Koupit v e-shopu