Rozhodující síla strany. Aparát ÚV KSČ v éře Antonína Novotného (1953–1967)

Komunistický režim ve druhé polovině padesátých let postupně opustil nejbrutálnější aspekty vládnutí založené na masovém teroru a namísto toho se zaměřil na kádrovou politiku jako svou hlavní mocenskou pravomoc. Opuštění represivní politiky bylo klíčovou změnou v poststalinské éře a v mnoha ohledech vyvolalo postupnou transformaci způsobu vládnutí. Zároveň se však Československo od počátku šedesátých let propadalo do stále hlubší ekonomické krize, přičemž komunistické vedení se ukázalo neschopné na ni zareagovat přijetím odpovídajících politických a ekonomických reforem. Poststalinská stranická elita pod vedením Antonína Novotného se neodvážila vzdát se absolutního mocenského nároku, praktická realizace politického vládnutí však byla stále více dysfunkční. V průběhu šedesátých let tak významná část stranických funkcionářů a odborníků usilovala nejen o demokratizaci vlastní komunistické  strany, ale i o přijetí zásadních změn politického a ekonomického systému. Publikace analyzuje ústřední výbor Komunistické strany Československa v éře Antonína Novotného (1953–1967), přičemž se soustředí na tři hlavní témata: organizační strukturu ústředního aparátu, personální obsazení vedoucích funkcí a personální politiku (tzv. kádrovou nomenklaturu). Z perspektivy politického pluralismu jsou zkoumány mocenské sítě a vztahy na nejvyšší stranické úrovni prostřednictvím analýzy biografických údajů více než šedesáti komunistických politiků.

Mgr. Tomáš Hemza, Ph.D. (* 1987), vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, doktorské studium absolvoval v Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK. Od roku 2017 zaměstnán v Archivu bezpečnostních složek. Ve svém badatelském zaměření se orientuje na poválečný vývoj Komunistické strany Československa, protikomunistický odboj a dějiny Vojenské kontrarozvědky. Je autorem řady odborných studií a článků.

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (PDF)