Zamyšlení nad africkými identitami zobrazenými v básnickém prostoru

Třetí díl trilogie o afrických literaturách, nazvaný Zamyšlení nad africkými identitami zobrazenými v  básnickém prostoru, je kolektivní monografií sestávající z  deseti esejů z  pera deseti literárních badatelů či literátů zaměřených na hledání identit v  poetickém prostoru vytvářeném nejenom africkými básníky a básnířkami, ale i autory a autorkami africké diaspory. V esejích přispěvovatelé a přispěvatelky analyzují básně či lyrické subjekty psané různými jazyky, monografie není jako předchozí dva díly zaměřená na subsaharskou frankofonní produkci. Jejím cílem je vyhodnotit, do jaké míry poetická tvorba ovlivňuje identitární přináležitost básníka i jeho lyrického subjektu k teritoriu, které i po více jak deseti stoletích zůstává chtěnou či nechtěnou křižovatkou kulturních a  politických vlivů. Každý esej si pokládá tuto otázku z jiného úhlu pohledu, některé texty vycházejí z  konkrétních básní, jiné se věnují spíše národním literaturám a typickým prvkům, které je propojují a vytvářejí tak určité literární pole.

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (PDF)

Dále vyšlo:

Hledání subsaharských identit v románové tvorbě. Antologie subsaharského frankofonního románu (2018)

Rozpravy o identitách ve frankofonním prostoru subsaharské Afriky. Soubor rozhovorů a esejí (2018)