Recenze na knihu Ex oriente lux

Do nového roku vstupujeme s knihou Ex oriente lux. Orientalista Bronislav Ostřanský novinku recenzuje pro server iLiteratura.cz:
„Jaké byly počátky české univerzitní orientalistiky a jak souvisejí s emancipačními snahami Čechů druhé polovině 19. století? Klíčovou roli zdejšího „otce zakladatele“ hned několika orientalistických oborů sehrál profesor Rudolf Dvořák, jehož jméno je však víceméně zapomenuto. Zdařilá monografie o Rudolfu Dvořákovi přibližuje nejen jeho životní osudy a vědecký odkaz, ale svými přesahy podává výmluvné svědectví o době, která ještě neznala orientalistickou hyperspecializaci dneška.“
Celý text recenze je volně dostupný online.