Recenze na nové vydání novely Život na Měsíci

Na blogu Česká literatura v síti (ÚČL AV ČR) vyšla rozsáhlá recenze Tomáše Horvátha na neprávem pozapomenutou pre-scifi novelu Karla Josefa Pleskače Život na Měsíci (1881) která se v roce 2019 dočkala nového edičního zpracování a knižního vydání.
„Pleskačov román je teda polyžánrový, v jeho štruktúre sú prepojené viaceré žánrové princípy. Ich konfigurácia v texte je taká, že paranormálna fantastika organizuje rojčivý dejový rámec románu, zatiaľ čo žánrové postupy sci-fi a utópie majú pod patronátom mesačné dianie. Symbolicky je toto žánrové snúbenie (špiritistickej) fantastiky a (technickej) sci-fi vyjadrené v úvodnej scéne mladíkom a dievčinou, stojacimi po boku kňažky, ktorí reprezentujú umenie a vedu, ktorým sa hrdina zasväcuje.“