Rozhovor s Lukášem Veverkou o knize Mezi sjezdy a tanečními (Český rozhlas)

Na stanici Český rozhlas Vltava dnes v 15:08 a 15:17 představil monografii o dějinách kulturních domů její autor.
Lukáš Veverka je student navazujícího magisterského studia na Ústav pro dějiny umění FF UK. Zabývá se architekturou, urbanismem a problémy památkové péče, zejména od novověku po současnost. Poslední tři roky se intenzivně věnuje „objevování“ a soupisu poválečných kulturních domů v Československu. Vedle toho se zajímá také o umění středověku, a to nejen z jeho rodné Kutné Hory. Poznatky shromážděné v knize Mezi sjezdy a tanečními vycházejí z dobové literatury, archivních rešerší a autorovy osobní znalosti většiny lokalit.
Záznam Mozaiky ze dne 21. 7. je možné poslechnout zde: https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/vltava/16/2021-07-21