Kulturáky typické i typizované (recenze na Artalk)

Michaela Janečková podrobně recenzuje pro artalk.cz monografii Lukáše Veverky o dějinách kulturních domů Mezi sjezdy a tanečními.
„Téma socialistických kulturních domů je právě shodou okolností na vrcholu zájmu odborných kruhů i laického publika. Dlouhodobě se jím nezabývá jen Lukáš Veverka, ale také někteří badatelé na FA ČVUT, různí umělci či iniciativa A489, která se chystá brzy vydat popularizační knihu těžící z dnes už ‚cool‘ estetiky vybraných zástupců tohoto typologického druhu. Ač se situace může změnit, je třeba říci, že kniha Lukáše Veverky zatím představuje největší přinos danému tématu. Vyhýbá se lacinému vytěžování trendu a staví na rozsáhlém terénním i archivním průzkumu.“
Celý text článku: https://artalk.cz/2021/08/23/kulturaky-typicke-i-typizovane/