Český rozhlas Vltava představil monografii věnovanou Jiřímu Pelánovi

Redaktorka Český rozhlas Vltava Milada M. Marešová v rozhovoru podrobně představuje kolektivní monografii Růže je rosa è rose est růže věnovanou významnému romanistovi a překladateli Jiřímu Pelánovi (Italianistika FF UK).
Studiemi k tematice překladu, převodu a interpretace do knihy přispěli například Václav Jamek, Jan Čermák, Alice Flemrová, Xavier Galmiche, Martin Pokorný, Catherine Ébert-Zeminová, Petr Kyloušek a další.
Příspěvek můžete slyšet v záznamu pátečního vysílání, v čase 14:37: