Uvedení knihy Oldřicha Krále: Studie z komparatistiky a čínské literatury

Ve Vydavatelství FF UK vyšel výbor ze studií významného sinologa a překladatele Oldřicha Krále. Posmrtný výbor, který se dočkal vydání v září 2021, představuje průřez jeho komparatistickým dílem doplněný rozhovory a bibliografií. Uvedení knihy se koná ve čtvrtek 18. listopadu v knihkupectví a kavárně Božská lahvice.

Oldřich Král (1930–2018) byl jedním z předních českých sinologů a zakladatelem pražské komparatistiky po roce 1989. Vystudoval sinologii a anglistiku, působil na Filozofické fakultě UK a v Orientálním ústavu AV ČR. Po roce 1969 byl přinucen z univerzity odejít a od sedmdesátých let pracoval ve Sbírce orientálních umění Národní galerie. Po listopadu 1989 se vrátil na FF UK, kde vedl Ústav Dálného východu a založil Centrum komparatistiky, kde vyučoval až do své smrti.

Královo rozsáhlé překladatelské dílo zahrnuje nejvýznamnější čínské klasické romány, filozofické spisy i texty věnované malířství. Vedle toho je autorem řady sinologických a komparatistických studií, v nichž čínskou kulturu uvádí do českého prostředí a srovnává ji s kulturou západní.

Publikace Studie z komparatistiky a čínské literatury, přichystaná k nedožitým devadesátinám autora, si klade za cíl představit ho jako literárního vědce a přináší široký výběr jeho česky psaných studií, vydávaných v časopisech, sbornících nebo v přeložených monografiích jako předmluvy, tedy roztroušených a těžko dohledatelných. Byl obratný stylista, a proto jsou do knihy zahrnuty také dva eseje o Cestě, tj. o kategorii, kterou považoval za klíčovou v čínské klasické kultuře a myšlení. Královy teoretické práce doplňují rozhovory poskytnuté v posledních letech, v nichž hovoří o svém životě a aktuálním díle.

Výbor sestavila a edičně připravila doc. Lucie Olivová z Masarykovy univerzity a otevírá ho předmluva prof. Miroslava Petříčka z Ústavu filozofie a religionistiky FF UK. Královu bibliografii sestavil a na redakci se podílel doc. Josef Hrdlička z Ústav české literatury a komparatistiky FF UK.

Cestu k odpovědi na tuto výzvu tradici evropského univerzalismu hledá tedy Oldřich Král v čínské filosofii: v modelu krajiny jako – topologické – metafory přirozeného kosmologického řádu spojujícího kontinuitu s pro­měnou, to jest v primárně prostorové artikulaci čínské kultury.

Pře­klad vždy pokládal za svého druhu artistic research, protože to v jeho očích byl prostě jeden ze způsobů, jak učinit komparatistiku dialogickou, to jest rozhovorem, v němž je náš jazyk možné slyšet jako jinou promluvu v jiné řečové situaci. Třeba i té, která má původ v čínských tržištích a bazarech, protože i zde jsou bohové.

Z předmluvy Miroslava Petříčka

Uvedení knihy se koná ve čtvrtek 18. listopadu v knihkupectví a kavárně Božská lahvice (Bílkova 122/6, 110 00 Josefov). Promluví Lucie Olivová, Anna Housková, Jan Beran, Jaromír Typlt a další.

 

ODKAZY:

Ukázka z knihy

Eshop

E-kniha (PDF)