Polynesian Literature in English. Heritage and Innovation

Kniha představuje polynéskou literaturu psanou v angličtině čtenářům, kteří ještě nejsou blíže seznámeni s „novou“ literaturou této postkoloniální oblasti. Polynéská literatura v angličtině je definována jako postkoloniální literatura psaná spisovateli polynéského původu, žijícími v bývalých britských koloniích v geografické a kulturní oblasti Polynésie. Jedná se tedy o literární tvorbu autorů pocházejících zejména z Nového Zélandu, Tongy, Niue, Samoy a Cookových ostrovů. Zrodila se v šedesátých letech 20. století a stala se součástí pan-polynéského hnutí. Vznikla jako projev vzdoru původních obyvatel proti koloniálnímu útlaku, ať už politickému či kulturnímu, a současně jako výraz jejich úsilí o dosažení svéprávnosti a nezávislosti. Kniha definuje a mapuje vybranou oblast vysvětlením jejích základních geografických, historických, politických a kulturních charakteristik, vystihuje postkoloniální kontext zrodu a vývoje její literatury a nastiňuje její hlavní rysy a řešené otázky. Polynéská literatura v angličtině je nahlížena prizmatem dědictví a inovace. Spisovatelé se ve svých dílech totiž vracejí k prvotnímu kulturnímu dědictví a kladou ho do vztahu k současnému životu v postkoloniální Polynésii. Dědictvím a inovováním usilují o formování nového slovesného umění a kultury a o nalezení vlastní identity.

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)