Soutěž o knižní novinku Jen pekla se bojím! (Skandinávský dům)

Soutěžte se Skandinávským domem a Vydavatelstvím FF UK o výtisk knihy Jen pekla se bojím! Staroseverská křesťanská literatura.

Soutěžní otázka:

Který norský král se zasloužil o šíření křesťanství natolik, že byl prohlášen za svatého?

a) Erik III.
b) Knut IV.
c) Olaf II.

Odpovědi na soutěžní otázku posílejte na e-mail ema@skandinavskydum.cz, a to nejpozději do 4. dubna 2022 vč. Do předmětu e-mailu napište Staroseverská křesťanská literatura. Ze soutěžících, kteří splní zadání, vylosujeme výherce. Výhru zašleme poštou, proto nezapomeňte uvést svoji adresu.