2x Ladislav Klíma v Božské lahvici – uvedení knižních novinek 27. 5. 2024

Srdečně Vás zveme na uvedení dvou knižních novinek v kavárně Božská lahvice:
Český Nietzsche? (Vojtěch Kinter)
Ladislav Klíma v české kultuře (Matěj Klíma)
Debatovat budou autoři Matěj Klíma, Vojtěch Kinter a host Mateusz Chmurski.
Kniha Matěje Klímy (disertace na Ústav české literatury a komparatistiky FF UK) sleduje, jakými způsoby se česká kultura vypořádávala s jedním ze svých nejradikálnějších kritiků, po jakých cestách do ní jeho dílo vstupovalo a za jakých okolností z ní bylo vylučováno. Recepce Klímova díla může být inspirací pro nové promýšlení jeho odkazu, zároveň na ni lze pohlížet jako na specifický dokument o charakteru českých intelektuálních dějin dvacátého století.
Knižní studie Vojtěcha Kintera (doktoranda Ústavu filosofie a religionistiky FFUK) se zaměřuje na vztah myšlení Friedricha Nietzscheho a Ladislava Klímy. Kriticky se staví k charakteristice Klímy jako „českého Nietzscheho“, a to jednak v konfrontaci s dřívějšími výklady zkoumaného vztahu, zejména s pojetím slavisty Urse Heftricha, jednak srovnáním textů, v nichž oba filozofové vykazují největší podobnosti (Nietzschovy knihy Antikrist, Genealogie morálky a Ecce homo s pasážemi Klímova Velkého romanu a autobiografickými texty).