Dánští Židé v Terezíně

Vendula V. Hingarová — Helena Březinová (ed.)

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7671-148-8 (pdf)

106 stran

Stáhnout e-knihu (PDF)

 

Dánský příběh židovské menšiny je v kontextu holokaustu zcela ojedinělý. Většina dánských Židů válku přežila díky odporu dánské společnosti vůči antisemitismu. Mnoho z nich se také zachránilo útěkem do sousedního Švédska, na 500 Židů přesto nacisté odeslali do terezínského ghetta. Výstava zároveň mapuje pozoruhodný osud 80 československých dětí, které v Dánsku našly útočiště před nacistickou perzekucí.

Židé z Dánska přežili druhou světovou válku díky tomu, že se ženské aktivistky, úředníci, politici, rybáři a tisíce dalších lidí zapojili do řetězce pomoci, jejíž dopad si sami pomocníci jen stěží dokázali představit. Příběh záchrany dánských Židů je jako zapálená svíčka v hluboké válečné noci. Dánové s tímto příběhem bytostně srostli a i 80 let poté je návodem pro tamní občanskou společnost,“ říká dr. Vendula Vlková Hingarová.

Katalog k výstavě, kterou připravilo Oddělení skandinavistiky Ústavu germánských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v rámci projektu „Česko-severská memorabilia: demokracie a aktivní občanství ve vysokoškolské výuce“ řešeného v letech 2022–2024 na FF UK. Projekt je financován Fondy EHP (projekt č. EHP-CZ-ICP-4-009). Na výstavě také spolupracovalo Dánské velvyslanectví v Praze a Památník Terezín.