Čeština jako druhý jazyk. Metodická perspektiva

E-publikace Čeština jako druhý jazyk. Metodická perspektiva je určena učitelům, studentům učitelství i  dalším zájemcům o  vyučování jazyka. V  první části se čtenář seznámí se základními pojmy spojenými s  tématem výuky žáků s  odlišným mateřským jazykem a  s  legislativním rámcem problematiky. Následující kapitoly nabízejí seznámení s  komunikačně pojatým vyučováním jazyků a  řečovými dovednostmi, představují problematiku osvojování sociokulturní kompetence, základní didaktické nástroje včetně jazykových korpusů, Evropské jazykové portfolio a  možnosti jazykové diagnostiky a  hodnocení žáků s  odlišným mateřským jazykem. Závěrečné kapitoly se zaměřují na organizaci výuky, pozici asistenta pedagoga a  požadavky na závěrečné zkoušky z češtiny.

E-kniha je zdarma ke stažení na následujícím odkazu:

Stáhnout e-knihu (pdf)