Staroseverský překladatelský boom (článek na iLiteratuře)

Web iLiteratura přináší ohlédnutí za nejnovějšími překlady severské literatury do češtiny.

„Škála přeložených děl se poslední dobou rozšířila také žánrově. Překladatelé začali zaměřovat pozornost i na méně známé žánry staroseverské literatury, které byly dosud spíše přehlíženy, většinou kvůli jejich údajným brakovým rysům nebo proto, že byly považovány za méně autentické než například rodové ságy. Současný čtenář tak má možnost poznat ságy o dávnověku, pozdní rodové ságy, lživé a rytířské ságy, nejnověji i ságy o současnosti, ale také kratší příběhy o skaldech, zahrnující i ukázky skaldské poezie. Mimo to vyšel soubor básní Eddica minora (2015) nebo nebeletristické texty jako staroseverské zákoníky.“

Celý článek Kristýny Králové si můžete přečíst na iLiteratuře.

Autorčinu samostatnou recenzi knihy Věk Sturlungů najdete tamtéž: Boje o Island.