Recenze na knihy Sto písní o Marii a Dvorská hra a vysoká láska

Ivan Hlaváček recenzuje v nejnovějším čísle akademického časopisu Studie o rukopisech (vydává Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR) dvě publikace, které jsou editorskou a překladatelskou, respektive autorskou prací literárního historika Matouše Jalušky: Sto písní o Marii. Toledský kodex Cantigas de Santa Maria krále Alfonse X. Učeného (2019) a Dvorská hra a vysoká láska. Uvedení k trubadúrskému zpěvníku R (2018):

„V těsné následnosti se objevily dvě práce mladého pražského romanisty čerpající ze zdánlivě odlehlého prostředí. Toto teritorium ale není tak vzdálené, jak se může na první pohled zdát, tím spíš, že jde o témata v křesťanské, zejména ovšem středověké společnosti s nadčasovou platností. A proto je nepochybné, že v končícím vrcholném středověku náměty rezonující zejména v západní Evropě v tak mimořádné míře, je možno bezprostředně pozorovat i v českých zemích v rozsahu dosud jistě ne zcela postiženém. A ještě jeden moment si zaslouží pozornost v tomto časopisu. Už v titulu obou prací je akcentován jejich kodikologický aspekt, což v naší celkově limitované romanistické medievistice jistě zaujme.“

Celou dvojrecenzi najdete v tištěném časopise Studie o rukopisech L (2020/1).