Vyšel Katalog publikací FFUK na roky 2023/2024

V květnu vyšel aktualizovaný katalog publikací Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (Katalog 2023/2024). Najdete v něm novinky i připravované tituly v jednotlivých fakultních edicích (Opera, Fontes, Humanitas, Medium, Mnemosyne, Trivium a Varia) a podrobnosti o e-knihách a Open Access časopisech vydávaných Vydavatelstvím FF UK.

  • Ediční řady FFUK
  • E-knihy
  • Open Access časopisy
  • Prodej a distribuce