Setkání s prof. Martinem Hilským a křest knihy Krajiny jazyka (fotogalerie)

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy u příležitosti vydání sborníku „Krajiny jazyka: kolegové a žáci Martinovi Hilskému k 80. narozeninám“ uspořádala setkání s prof. Martinem Hilským. Promluvila rektorka UK prof. Milena Králíčková, děkanka FF UK Eva Lehečková, Ph.D., prof. Ondřej Pilný a další hosté. Akce se konala v úterý 3. 5. ve velkém sále kampusu Hybernská.