Vítězslav Sommer o spiknutí historiků a kvalitních knihách z oblasti soudobých dějin

Vítězslav Sommer (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.) ve svém článku o lovcích „revizionistů“ pro web Alarm vyzdvihuje i kvalitní historické tituly z knižní produkce Vydavatelství FF UK:

Pokud by lovci „revizionistů“ skutečně četli produkci českého dějepisectví soudobých dějin, zjistili by, že funguje jako každý jiný věděcký výzkum minulosti. Pracuje s domácí i zahraniční odbornou literaturou a teoretickými koncepty. Mnoho historiků všech generací zajímají metodologické otázky. A samozřejmě studujeme pramenné materiály včetně archiválií. Pokud bych měl uvést osobní „Top 3“ českého výzkumu soudobých dějin posledních let, jmenoval bych tyto knihy: Československé spartakiády Petra Roubala, Z Prahy proti Titovi! Ondřeje Vojtěchovského a Spřízněni měnou Jakuba Šloufa. Všechny tři jsou postaveny na rozsáhlém archivním výzkumu a přinášejí nový a v mnohém překvapivý pohled na zkoumané otázky (fenomén spartakiád a československý stalinismus). Poslední dvě jmenované práce navíc zkoumají problematiku represe a předložily zatím nepřekonanou analýzu archiválií z provenience Státní bezpečnosti a KSČ, na jakou se bojovníci proti „revizionismu“ nikdy nezmohli. Archivním výzkumem nikdo z historiků soudobých dějin nepohrdá. Přestože má česká historiografie tisíc a jeden problém, nejsou to ty, o kterých dnes hovoří panice a úzkostem propadající paranoici.“

Spiknutí historiků: Paranoidnímu stylu se v Česku daří. Před padesáti lety i dnes (A2larm, 27. 8. 2020)