Cena za literaturu faktu pro Jana Adamce a další ocenění knih FFUK

Historik, publicista a absolvent Filozofické fakulty UK byl na letošním veletrhu Svět knihy oceněn v kategorii Světové dějiny s knihou Od Principa k Trumpovi. Mezi dalšími laureáty byl letos také významný historik a pedagog prof. Robert Kvaček, který obdržel Cenu Miroslava Ivanova za celoživotní dílo v literatuře faktu.

Cenu Miroslava Ivanova tradičně udělují Klub literatury faktu a Město Jaroměř. Letošní slavnostní vyhlášení se konalo 10. června v Autorském sále na Výstavišti v rámci veletrhu a festivalu Svět knihy. Do dvacátého druhého ročníku soutěže bylo přihlášeno celkem 56 titulů z 26 nakladatelství. V kategorii Světové dějiny cenu získal dr. Jan Adamec za publikaci Od Principa k Trumpovi. Texty k historickým výročím 2002–2018, která vyšla v edici Humanitas ve Vydavatelství FF UK

Výbor přináší více než šedesát článků, které autor v průběhu třinácti let publikoval v týdeníku Respekt, deníku Lidové noviny a na stránkách Historyweb.sk. Pokrývá období od roku 1914 a vypuknutí první světové války až po nedávnou současnost, kdy propukla obchodní válka mezi USA a Čínou. S využitím nejnovějších poznatků českých i světových historiků kniha čtenářům zpřístupňuje v krátkých popularizačních článcích a srozumitelnou formou klíčové okamžiky 20. století, pozadí politických a diplomatických rozhodnutí či zásadních fenoménů, které formovaly dané období.

Další získaná ocenění publikací Vydavatelství FF UK